4
Xếp hạng của bạn
Đánh giá
Thượng Đô Thiên Yêu Lục Trung bình 4 / 5 trên tổng số 4
Tổng lượt xem
51st, 569 lượt xem
Tên khác
上都天妖录
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch