Mây

Một ngày nào đó khi ngã xuống, bạn sẽ thấy bầu trời rất xanh. Khi bạn không vui hãy ra ngoài đi dạo, nếu như thấy gió thổi, thì là địa cầu đang xoa đầu bạn đấy.