Tò Tí Te – 3T Team

Ngày thành lập: Chắc là quốc tế thiếu nhi của năm 2021 chăng

Lazyt_team

Lazyt_team là một team dịch truyện có truyền thống văn hóa lâu đời xuất hiện được khoảng 2 năm trước (27/2/2020)

Mây – 云

Ngày thành lập: 26/6/2021
Một ngày nào đó khi ngã xuống, bạn sẽ thấy bầu trời rất xanh.
Khi bạn không vui hãy ra ngoài đi dạo, nếu như thấy gió thổi, thì là địa cầu đang xoa đầu bạn đấy.

Ở đây có đủ thứ

Ngày thành lập: 14/5/2021
Vào một ngày đẹp trời mùa hạ, chiếc blog nhỏ được thành lập để gửi gắm những đứa con thơ.